DOTACE -  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Jedná se o národní energetický projekt, který zahrnuje státní příspěvky na obnovitelné zdroje energie (OZE), solární panely, fotovoltaické panely, sluneční kolektory nebo tepelná čerpadla a další. Tyto dotace jsou rodinným vlastníkům všem domácnostem, majitelům domů, společenstvím bytů či bytovým domům.

 

Součástí našeho portfolia služeb je vyřízení dotace pro konkrétní projekt, v případě, že na něj máte nárok. Kromě toho vám umíme navrhnout efektivní způsob financování.

 

KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Realizátorem národního projektu je Státní fond životního prostředí (SFZP), který je poskytnut Ministerstvu životního prostředí ČR. Podporována jsou zařízení na výrobu elektřiny kotle, konkrétně fotovoltaické panely a zařízení na výrobu tepla, kterými jsou sluneční kolektory, na biomasu a tepelná čerpadla a mnoho dalších opatření na úsporu energie. Cílem projektu je zvýšení podílu využití OZE v domácnostech a související se snižováním emisí skleníkových plynů.

 

V rámci Operačního programu Kvalita životního prostředí z dílny Ministerstva životního prostředí ČR je projekt zaměřený také na podporu energetického efektivního nízkého uhlíkového hospodářství v každém sektoru. O dotace není možné žádat pro firmy a jiné podnikatelské subjekty. Pro firmy existují jiné, další možnosti státní podpory. O dotace je možné požádat na území celé České republiky.

 

Aktuální maximální výše dotace na fotovoltaické systémy, včetně jejich kombinace je až 275 000 Kč

 

PRO KOHO JSOU DOTACE URČENY?

Zelená úsporám pomáhá rodinám překonávat ekonomickou bariéru způsobenou delší návratností malých zařízení na využívání OZE (obnovitelných zdrojů energie), jakož i překážkou způsobenou poměrem jejich nákupní ceny k reálné koupěschopnosti obyvatelstva. Projekt by  měl napomoci oživení tržního prostředí se zařízeními na využívání OZE v domácnostech. Zároveň by měl přispět ke zlepšení informovanosti a praxe instalatérů zařízení OZE a ke zvýšení zájmu o studium v souvisejících oborech.

 

JAKÁ JE AKTUÁLNÍ VÝŠKA DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ PANELY?